OTWARCIE INKUBATORA W KORZENNEJ

2019-08-24 09:29:53 UTC |


Serdecznie zapraszamy na oficjalne otwarcie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Korzennej, które odbędzie się 
w sobotę 24 sierpnia 2019 r. 
Program:
15.00 - panel szkoleniowo-informacyjny (Dwór w Korzennej) 
 - inkubator przetwórstwa lokalnego na terenie Gminy Korzenna w kontekście „Śliwkowego Szlaku” 
 - prelekcja prozdrowotna dotycząca odżywiania, żywności wysokiej jakości, ruchu 
 - międzysektorowe porozumienie współpracy wokół wykorzystania MARKI ŚLIWKOWY SZLAK na bazie działalności inkubatora przetwórstwa lokalnego w Korzennej 
 16.00 - Część oficjalna (budynek inkubatora przetwórstwa lokalnego w Korzennej) 
    - rozpoczęcie części oficjalnej i przywitanie zaproszonych gości 
    - przedstawienie Partnerów Międzysektorowego porozumienia współpracy 
    - przedstawienie historii powstania i idei inkubatora 
    - oficjalne otwarcie i poświęcenie inkubatora 
    - przemówienia okolicznościowe 
 16.45 - Zwiedzanie obiektu 
   - prezentacja linii do tłoczenia soków, suszenia owoców i wyrobu wędlin 
   - degustacja wytworzonych produktów 
   - prezentacja stoiska regionalnego 
   - warsztaty kulinarne

Z usług inkubatora będzie można korzystać już od początku września - zapraszamy!
~ 24 Aug 09:29,
GALERIA (ilość zdjęć: 5)