INKUBATOR CZEKA NA WYPOSAŻENIE

2018-10-09 10:30:11 UTC | LGD Korzenna


Zakończono pierwszy etap prac przy budowie inkubatora przetwórstwa lokalnego. Hala przy drodze powiatowej w Korzennej nieopodal stadionu znajduje się w stanie surowym zamkniętym. Do uruchomienia inkubatora konieczne jest jeszcze wyposażenie go w specjalistyczne urządzenia.

Chodzi o sprzęt taki jak np. linia do produkcji soków, sprzęt do suszenia owoców, czy wyposażenie niezbędne do przetwórstwa wędlin. O pomoc finansową na ten cel wystąpiło LGD Korzenna. Wniosek w tej sprawie jest w trakcie oceny, jeżeli zostanie pozytywnie oceniony to z budżetu województwa małopolskiego przyznane zostanie dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. Planuje się, że niezbędne prace i instalacja urządzeń zakończą się w połowie przyszłego roku i inkubator będzie mógł rozpocząć działalność.

Glówny cel inkubatora to pomoc dla lokalnych producentów rolnych, którzy z wyposażenia hali oraz wykwalifikowanej kadry będą mogli korzystać na bardzo korzystnych warunkach. Usługa ma mieć charakter non profit,  co w praktyce sprowadzać się będzie do pokrywania jedynie kosztów produkcji takich jak np. zużycie prądu.

~ 09 Oct 10:30, LGD Korzenna